Initiative internationale « Mettre une photo dans la rue »

Le 18 de maig es celebra el Dia internacional del museo. Amb aquesta excusa, el col·lectiu fotogràfic d’Eivissa i Formentera “Nos mojamos tod@sha ideat una peculiar actuació al carrer que, plus, té repercusió dins l’àmbit internacional.

L’actuació (Exposició) serà realitzada per totes aquelles persones que, de forma anònima o no, individual o col·lectivament, vulguin unir-se a l’esdeveniment que té lloc als carrers de diferents ciutats, entre els dies 16, 17 et 18 del mes de maig.
La intenció, segons l’organització és la de denunciar l’aïllament al qual està sotmesa l’obra d’art en general; apropar l’art a la societat, obrir un debat sobre el concepte “artístic”; reivindicar la posició que el correspon a la Fotografia dins el món i protegir les illes de la destrucció del patrimoni.
A Eivissa, es realitza una exposició principal de les fotografies a la plaça des PARC, a un envelat i utilitzant com a suport caixes de cartó.

Qualsevol persona pot col·locar una foto a la plaça des Parc o a qualsevol altre lloc de les illes que elegeixi. És una exposició internacional i absolutament lliure.

VEURE PDF

Alejandro Marí Escalera
fotografosibiza.com
Coordinador a Baleares d’UIFOT
Membre del col·lectiu fotogràfic Nos Mojamos Tod@s

+ INFO: www.ibizarts.es
GUIDE POUR SE PERDRE DANS
LA VIE ARTISTIQUE De’IBIZA
Vous avez quelque chose à apporter? FORUM-CLICK

Related Posts

ART EN COIFFURE
IBIZA-COOL: L'ESSENCE DE L'ÎLE
SAN MIGUEL CHURCH
Le IBIZA IBIZA COMMENCE ANNÉE respirer
CONCERTS GROUPE DES TERRES EN FORMENTERA
NACE A LITTÉRAIRES EN LIGNE PLATEFORME

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée ou partagée. Les champs obligatoires sont marqués *

Initiative internationale « Mettre une photo dans la rue »

Le 18 de mayo se celebra el Día Internacional del Museo. Con esta excusa, el colectivo fotográfico de Ibiza y Formentera Nos mojamos tod@s ha ideado una peculiar actuación en la calle que, De plus,, tiene repercusión a nivel internacional.

La actuación (Exposition) será realizada por todas aquellas personas que, de forma anónima o no, individual o colectivamente, quieran unirse al evento que tiene lugar en las calles de diferentes ciudades, entre los días 16 17 et 18 del mes de mayo.
Avoir l'intention, según la organización es la de denunciar el aislamiento al que está sometida la obra de arte en general; acercar el arte a la sociedad, abrir un debate sobre el concepto “artístico”; reivindicar la posición que le corresponde a la Fotografía dentro del mundo y proteger las islas de la destrucción del patrimonio.
À Ibiza, se realiza una exposición principal de las fotografías en la plaza del PARQUE, en una carpa y utilizando como soporte cajas de cartón.

Cualquier persona puede colocar una foto en la plaza del Parque o en cualquier otro lugar de las islas que elija. Es una exposición internacional y absolutamente libre.

VOIR PDF

Alejandro Marí Escalera
fotografosibiza.com
Coordinador en Baleares de UIFOT
Miembro del Colectivo Fotográfico Nos Mojamos Tod@s

+ INFO: www.ibizarts.es
GUIDE POUR SE PERDRE DANS LA
VIE ARTISTIQUE D’IBIZA
 
¿Vous avez quelque chose à apporter? FORUM-CLICK

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée ou partagée. Les champs obligatoires sont marqués *