MEDITACIÓ VIPASSANA A EIVISSA

la paraula Vipassana significa veure les coses tal com són. Aquesta tècnica va ser descoberta per Shiddarta Gautama fa més de 2.500 anys i es diu que és un remei universal per a mals universals, ja que el seu principal objectiu és l'eliminació de l'sofriment humà. A Eivissa també es pot seguir aquesta tècnica ...

Quan la ment es contamina de negativitat passen dues coses a el mateix temps; d'una banda la respiración deja de tener su ritmo habitual y a nivel más interno aparecen reacciones bioquímicas en el cuerpo que nos originan determinadas sensaciones. Així la meditació Vipassana actua com una cura universal per problemes universals. És un procés d'auto-purificació mitjançant l'auto-observació.

Al principi, se empieza observant la respiració que de forma natural llevamos a cabo para conseguir centrar la mente. Llavors, amb la consciència una mica més centrada, se va observant la natura cambiante del cos i la ment. En aquest estat, s'examinen les veritats universals de la impermanència, el sofriment i la manca d'ego.

La meditació Vipassana té com a objectiu assolir les metes espirituals més elevades de l'alliberament total i el ple despertar. El seu propòsit no és simplement curar les malalties físiques. no obstant això, com a conseqüència de la purificació mental, desapareixen moltes de les malalties psicosomàtiques. De fet, la Vipassana elimina les tres causes de tota infelicitat: desig, aversió i ignorància. Mitjançant la pràctica continuada, la meditació elimina les tensions que es van desenvolupant en la vida quotidiana desfent els nusos que ha anat lligant la nostra vella costum de reaccionar de manera desmesurada a les situacions agradables o desagradables.

Tot i que la tècnica de Vipassana no va ser desenvolupada pel Buda va ser Ell qui mes la va popularitzar i la seva pràctica no queda limitada als budistes. No es tracta en absolut d'una conversió. La tècnica funciona sobre la senzilla base que tots els éssers humans compartim els mateixos problemes essencials i que una tècnica que pugui eradicar aquests problemes tindrà una aplicació universal. Els beneficis produïts per la meditació Vipassana han estat experimentats per persones amb diverses creences religioses sense que hagin tingut cap conflicte amb la fe que professen.

 

Ibiza-Click.com

EL PORTAL DE CULTURA I OCI MÉS VISITAT D'EIVISSA

La palabra Vipassana significa ver las cosas tal como son. Aquesta tècnica va ser descoberta per Shiddarta Gautama fa més de 2.500 años y se dice que es un remedio universal para males