ANIMALS DE COMPANYIA

“Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat. Només els serà aplicable el règim jurídic dels béns i de les coses en la mesura que sigui compatible amb la seva naturalesa o amb les disposicions destinades a la seva protecció”.

Ibiza-Click.com

Els animals són éssers vius dotats de sensibilitat

El 2022 comença amb un pas endavant en la defensa dels drets dels animals domèstics ja que a partir d'ara, els animals de companyia com a gossos, gats, ocells i la resta de mascotes seran considerats “ets vius dotats de sensibilitat”.

Gràcies a la reforma legal del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil, els animals, que fins a aquest moment eren considerats coses, passen a tenir-se en compte com un membre més de la família a nivell legal. La nova llei 17/2021, de 15 de desembre, adapta el Codi Civil a la veritable naturalesa dels animals ia les relacions de convivència que s'estableixen entre ells i els éssers humans.

El canvi de l'estatut jurídic de les mascotes apareix en una triple reforma legal del Codi civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil, que va ser aprovada el 2 de desembre i publicada al Butlletí Oficial de l'Estat el dia 16 d'aquell mateix mes. Atès que el text publicat al BOEno especifica la data d'entrada en vigor d'aquesta mesura, aplicar-se a "vacances de la llei". Això vol dir que, en absència de data específica, l'entrada en vigor té lloc 20 dies després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat, el que en aquest cas va ser el 5 el gener de 2022.

Aquesta regla permet el consideració de gossos, gats i altres mascotes i animals domèstics com a “éssers vius dotats de sensibilitat” i membres de la família regula la custòdia compartida dels animals de companyia en cas de divorci o separació i assenyala que les mascotes no poden ser embargades o hipotecades. A més a més, els animals no poden ser abandonats i no se'ls pot causar patiment o dolor. per descomptat, tampoc poden ser utilitzats com a eina en la violència de gènere ni se'n podrà disposar per testament.

Segons les dades del Registre d´animals de companyia de Balears (Riacib), existeixen 383.394 animals censats, de les quals 342.500 són gossos. Els gats són la població que més ha crescut a les Balears, el nombre dels quals frega els 40.000. Pel que fa als gossos potencialment perillosos (PPP), el Riacib ha registrat uns 10.000 a les Illes, i, com a curiositat, 556 fures censats.

 

Vols conèixer l'agenda de cultura i oci d'Eivissa?

click aquí

 

Ibiza-Click.com

EL PORTAL DE CULTURA I OCI MÉS VISITAT D'EIVISSA