DON PEDRO EST EST SUBMERGIT À LA MER

La Comissió de seguiment per l’anàlisi i estudi de l’enfonsament del Don Pedro ha decidit que no s’ensura i resta sota la mar.

Els centres de busseig mostren la seua satisfacció per la decisió adoptada mentre que les organitzacions ecologistes no hi estan d’acord i mantenen que s’hauria de surar.

La consellera d’Interior, María Ángeles Leciñena, ha assistit a la reunió de la Comissió de seguiment per l’anàlisi i estudi de l’enfonsament del Don Pedro celebrada a Eivissa i presidida pel Secretari general del mar, Juan Carlos Martín Fragueiro. En aquesta reunió han estat presentades les conclusions de dos estudis en relació als riscs de les despulles del vaixell Don Pedro per al litoral i el medi marí d’Eivissa. Un d’aquests estudis conclou que l’enfonsament del vaixell no suposa cap perill ni impediment per la navegació i altres activitats marítimes. També se subratlla que existeix un elevat grau de descontaminació en el lloc d’enfonsament i que deixar-lo en la situació en que es troba sembla l’estratègia més adequada.

L’estudi titulat “Pla de seguiment dels efectes de l’enfonsament del vaixell Don Pedro sobre el medi maríha estat elaborat per l’Institut espanyol d’oceanografia (IEO) per encàrrec del Ministeri de Medi Ambient. De ’ l'autre main, l’estudi sobre les “Anàlisi de riscs de contaminació per l’enfonsament del vaixell Don Pedroha estat fet per l’empresa noruega Det Norske Veritas per encàrrec de la Direcció General de Marina Mercant del Ministeri de Foment.

Les conclusions i recomanacions més significatives a les qual han arribat ambdós estudis són
-L’enfonsament del vaixell no suposa cap perill ni impediment per la navegació i altres activitats marítimes.
-Hi ha un altíssim grau de descontaminació al lloc on es troben les restes del vaixell, per la qual cosa no existeix indicació alguna que el risc de contaminació justifiqui la remoció del mateix. Pour cette raison, deixar el vaixell en el lloc on se troba a l’actualitat se perfila com l’estratègia més adequada.

-Ha estat recuperada quasi tota la totalitat de mercaderies declarades com a perilloses, segons els manifests de càrrega.

-S’ha recuperat pràcticament el 95% dels hidrocarburs. La resta s’ha evaporat o ha estat recollit a la costa o per les canonades utilitzades en el lloc de l’enfonsament.

Per altre banda, la Comissió de seguiment ha valorat positivament les recomanacions suggerides d’ambdós estudis sobre la necessitat de fer un Pla de seguiment en quant a possibles efectes contaminants del lloc de l’enfonsament així com la senyalització la zona del naufragi per evitar qualsevol activitat marítima esportiva.

A la reunió, a més de l’assistència de la consellera d’Interior, ha participat la consellera d’Agricultura i Pesca, Mercè Amer, i el conseller de Medi Ambient, Miquel Àngel Grimalt. En même temps, han participat els directors generals de l’Institut espanyol oceanogràfic i de Marina mercant. A la reunió també ha assistit el Delegat del govern a les Illes Balears, Ramon Socias.

+INFO: Wwwksamagranakcom

GUIDE POUR SE PERDRE DANS
LA DURÉE DE VIE FINE ART À IBIZA

Vous avez quelque chose à apporter? FORUM-CLICK