TORRE DES CHARGEUR

La torre des Carregador de sa Sal es va construir durant la segona meitat del segle XVI. Davant les freqüents incursions de pirates turcs i barbarescos que assolaven les illes de la Mediterrània, la torre es va concebre com a refugi col·lectiu per als pobladors de la rodalia i, molt especialment, per als qui treballaven en la recol·lecció de la sal, principal riquesa de l’illa.

És aquest el motiu de la seva gran capacitat interior, que permetia acollir 150 sur 200 persones sense gaires problemes d’espai, especialment si la comparem amb les torres militars del segle XVIII, que únicament havien d’acollir el personal de servei que hi havia destinat, els queviures i les armes i les municions per a la seva defensa.

Els senyals visuals que s’hi empraven per a la comunicació eren els focs a la nit i el fum durant el dia. Els focs a les torres es feia directament sobre la plataforma, per tal que fos visible des de lluny, si bé de vegades s’emprà un giny, semblant a una gàbia de ferro penjada d’una perxa, anomenat fester, que també es podia utilitzar com a far.

El paper d’aquesta torre fou cabdal mentre tingué com a missió la defensa del Carregador de sa Sal, un dels indrets de major importància econòmica de l’illa. Amb el decurs del temps la importància del seu paper anà minvant, a diferència de la relativament propera torre de ses Portes, que junt amb la de s’Espalmador, tenia la funció principal de defensar el pas entre Eivissa i Formentera. Els dos torrers que tenia assignats varen prestar servei a la torre fins a 1867, quan el cos fou dissolt.

Jornades de portes obertes:
Des del divendres, 27 de junyo al dijous, 16 d’octobre 2008
de 11:00 À 14:00 heures, de dimarts a dissabte

 + INFO: UR www.ibiza-secrets.com


GUIDE PAR UN COMPLETO AVEC LA PNL
À LA VIE ARTISTIQUE D’IBIZA
Vous avez quelque chose à apporter?: FORUM-CLICK

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée ou partagée. Les champs obligatoires sont marqués *

TORRE DES CHARGEUR

La torre des Carregador de sa Sal se construyó durante la segunda mitad del siglo XVI. Durante las frecuentes incursiones de piratas turcos y berberiscos que asolaron el Mediterráneo, la torre se concibió como un refugio colectivo para los pobladores de zona y muy especialmente para los que trabajaban en la recolección de la sal, principal riqueza de la isla.

Ésta es la principal razón de su gran capacidad interior, que permitía acoger entre 150 et 200 personas sin problemas de espacio, especialmente si comparamos con otras torres militares del siglo XVIII, que únicamente servían de refugio del personal de servicio que allí se había destinado, junto con las armas y municiones necesarias para la defensa de la fortificación.

Las señales visuales que se utilizaban para la comunicación eran fuegos durante la noche y humo durante el día. Las fogatas se hacían directamente sobre la plataforma, para que fuera visible desde lejos.

El papel de esta torre, ubicada en la localidad de Sant Francesc de S’Estany, fue mantener la defensa del Carregador de sa Sal, uno de los principales motores de la economía de la isla. Otras torres cercanas, como la de ses Portes o la de s’Espalmador, tenían la función principal de proteger el paso entre Ibiza y Formentera. Los dos torreros que tenían asignados prestaron sus servicios a la torre hasta finales de 1867, cuando el cuerpo de torreros fue disuelto.

Jornadas de puertas abiertas:
Du vendredi, 27 de junio al jueves, 16 Octobre de 2008
de 11:00 sur 14:00 heures, du mardi au samedi
 + INFO: UR www.ibiza-secrets.com

GUIDE DE PERDU
DANS LA VIE ARTISTIQUE D’IBIZA

¿Vous avez quelque chose à apporter?: FORUM-CLICK

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée ou partagée. Les champs obligatoires sont marqués *