VERPLICHTING EEN MASKER IN DE STRAAT TE DRAGEN

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft gemaakt verplicht gebruik van gezichtsmaskers op de openbare weg via Order SND / 422/2020, gepubliceerd in de Staatscourant (BOE), die op donderdag van kracht wordt 21 mei en blijft actief tot het einde van de alarmtoestand.

De regel strekt zich uit tot de hele bevolking van 6 jaar oud. De algemene vaste regel, “het verplichte gebruik van gezichtsmaskers bij mensen van zes jaar en ouder op de openbare weg, in buitenruimtes en in elke afgesloten ruimte voor openbaar gebruik of die open is voor het publiek, op voorwaarde dat het niet mogelijk is een interpersoonlijke veiligheidsafstand van minimaal twee meter aan te houden”. De tekst bevat als uitzondering de verplichting om een ​​masker te dragen voor die mensen die “een of andere vorm van ademnood hebben die kan verergeren door het gebruik van het masker” en voor degenen wier gebruik gecontra-indiceerd is “om gezondheids- of invaliditeitsredenen”.

Orden SND / 422/2020, van 19 mei, het regelen van de voorwaarden voor het verplichte gebruik van een masker tijdens de gezondheidscrisis veroorzaakt door COVID-19:

BOE-A-2020-5142_MASCARILLAS

 

Ibiza-Click.com

DE POORT VAN CULTUUR EN VRIJE TIJD meest bezochte van IBIZA

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft het gebruik van maskers op de openbare weg verplicht gesteld via Order SND / 422/2020, gepubliceerd in de Staatscourant (BOE), die op donderdag van kracht wordt 21 van…