TRANSFERT DE LA PRESIDENCE DE eurorégions

El president de les Illes Balears ha fet un balanç positiu de la presidència Balear de l’Euroregió destacant que som a la recta final per a la posada en marxa de l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial, l’AECT, i que tant sols queda la tramitació burocràtica davant l’Estat espanyol i l’Estat francès, perquè l’AECT sigui una realitat i es posi en marxa aquest any 2009.

L’Euroregió, que va néixer com a iniciativa política de futur, ja ha esdevingut un instrument al servei de la societat civil per a la millora de la qualitat de vida de tota la ciutadania.

En aquest any, s’han creat i impulsat més de 7 noves xarxes de l’Euroregió, i s’ha dut a terme un impuls polític i una major projecció exterior.

Pel que fa als projectes als quals es vol donar un impuls, destaca la cooperació cultural a l’Euroregió gràcies a les noves tecnologies, la xarxa Universitat Pirineus-Mediterrània, l’impuls d’un Eurobioclúster sud, el projecte Campus Euroregional, el projecte desenvolupament rural sostenible, i el projecte Turisme.

GUIDE POUR SE PERDRE DANS
LA VIE ARTISTIQUE
De’IBIZA

Vous avez quelque chose à apporter? FORUM-CLICK