ANTONIOMANO CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO

El nostre inefable superheroi s’enfronta cada cop a reptes més difícils. Avui ha de superar l’obstacle de tres perillosos malfactors. S’en sortirà?

 

Només a TVclick, la prima televisione Ibiza… per Internet.

 

 

El nostre inefable superheroi s’enfronta cada cop a reptes més difícils. Avui ha de superar l’obstacle de tres perillosos malfactors. S’en sortirà?   Només a TVclick, la prima televisione Ibiza……