TAVOLA DEL TURISMO IN SAN JOSE

L’activitat turística constitueix el motor fonamental de l’economia de l’illa d’Eivissa i es el principal mitjà de desenvolupament econòmic i social, així com un factor per a la cohesió i el creixement.

pertanto, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia vol posar en marxa la Mesa de turisme del municipi i el seu reglament a fi de poder tractar aquesta qüestió amb els diferents agents implicats.

Per questo motivo, l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, conscient de que és necessari comptar amb la participació activa de tots els sectors que componen el teixit turístic per definir les grans línies d’actuació en matèria turística de cara al futur, constitueix la Mesa de turisme, que propiciarà aquest diàleg entres els sectors implicats.

Aquesta Mesa estarà integrada per l’alcalde de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, la regidora de Turisme i diferents vocals, que representaran a tots els agents implicats. L’òrgan tendrà com a funció assessorar en matèria turística, debatre propostes i iniciatives municipals i proposar directrius i criteris d’actuacions.

La Mesa celebrarà dues sessions ordinàries a l’any (durant la primera quinzena d’abril i durant la primera quinzena d’octubre) i celebrarà sessions extraordinàries quan convoqui la presidència de la Mesa, per pròpia iniciativa o quan així ho sol·liciti la quarta part del nombre de membres de la Mesa.

+ INFO: www.ibizatourist.info

GUIDA a perderti in
VITA ARTISTICO D'EIVISSA

Avete qualcosa da contribuire? FORUM-CLICCA