L’AJUNTAMENT D’EIVISSA ESTALVIARÀ UN 25% D’ENERGIA EN LLUM

L’Ajuntament d’Eivissa té previst adjudicar  la gestió de servei públic de l’enllumenat municipal d’Eivissa per un període de 20 anys que preveu la modernització de tot el sistema d’enllumenat, amb una inversió de 9,3 milions d’euros.
L’aspecte més destacable de la nova gestió serà l’important estalvi energètic que s’aconseguirà amb tota una sèrie de mesures que es posaran en marxa, com la substitució de bombetes convencionals per leds i la modernització dels sistemes de gestió i control. Les previsions són reduir el consum energètic anual al voltant del 25 per cent. En total, parlaríem de deixar de consumir 827.000 kilovats a l’any, el que a més a més significarà deixar d’emetre 575 tones de Co2 a l’atmosfera.

La remodelació del sistema d’enllumenat també suposarà la substitució dels actuals models de faroles per d’altres més moderns i més integrats en l’entorn a diferents punts de la ciutat, pel que es tendran en compte l’opinió dels vesins i comerciants.
El pla director de l’enllumenat preveu, a més a més, fer un seguiment exhaustiu de tota la gestió de la il·luminació, per garantir que s’estan aplicant totes les mesures per estalviar energia.

GUIA PER A PERDRE’S A
LA VIDA ARTÍSTICA D’EIVISSA

Tens alguna cosa que aportar? FORUM-CLICK