L’ARXIU HISTÒRIC D’EIVISSA EN LA XARXA

L’Arxiu històric d’Eivissa ha implantat un arxiu virtual per a la posada en accés públic via internet un repositori amb la premsa històrica d’Eivissa.

Sobre aquest fons hemerogràfic ja s’havien realitzat els treballs de digitalització i en aquesta fase s’obri la seua difusió a través de la web, amb el sistema d’arxiu Pandora desenvolupat per Cran Consulting.

Aquest arxiu digital permetrà millorar la gestió de la col·lecció tant de diaris com de documents, sobretot a l’hora de realitzar consultes i recuperar la informació. Amb una interfaç molt senzilla i intuïtiva per a tothom, el sistema utilitza avançats criteris de cerca i recuperació d’informació. A través del rastreig per tots el exemplars, permet fer la cerca per paraules clau o frases tant en la capçalera seleccionada com en la col·lecció completa. Altres opcions de cerca és la visualització només de les portades. 

En total són 39.090 pàgines de 20 capçaleres les que s’han posat a disposició a través de la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa  (eivissa.es) i abracen els diaris antics locals publicats a partir de finals del segle XIX a l’any 1936: La Isla (1883-1885, és el més antic), El Coco de Ibiza (1893), La Gaviota (1893) Las Pityusas (1885-1886), El Ebusitano (1885-1889), El Ibicenco (1890), Ibiza (1890-1893), La Bandera de Ibiza (1895), La Isla (1901-1902), El Correo de Ibiza (1899-1903), La Unión i La Unión Republicana (1900-1904), El Porvenir (1902-1903), El Agricultor (1905-1907), El Gorro Frigio (xxxx)  El Resumen (1908-1922), El Pueblo (1913-1915), El Pueblo de Ibiza (1915), El Campesino (1930-1934), Excelsior (1931-1936), La Voz de Ibiza (1922-1936), La Defensa (1932-1936) i Solidaridad Obrera (1936).

La premsa històrica local és una de les seccions més consultades de l’Arxiu històric d’Eivissa. L’hemeroteca antiga està integrada principalment per la col·lecció cedida a l’Ajuntament d’Eivissa pel polític i periodista Bartomeu de Roselló. Altres cessions importants que també han contribuït a completar-la han estat fetes per Luis Llobet, Fernando Bertazioli i Isidor Marí, qui va cedir la col·lecció d’Isidor Macabich.

La creació de l’Arxiu digital d’Eivissa permetrà la incorporació successiva de nou fons en accés lliure i gratuït per Internet, com la col·lecció antiga del Diario de Ibiza, documentació de l’Arxiu històric d’Eivissa, com les actes plenàries antigues, i la col·lecció fotogràfica de l’Arxiu d’imatge i so municipal d’Eivissa.


+ INFO: www.ibizatourist.info

ibiza-click.com

CULTURA I OCI EN UN SOL CLIC