INTERNACIONAL MUSIC SOMMET 2009

Le 28 de maig tendrà lloc l’esdeveniment Ibiza Internacional Music Summit amb accions destinades a promoure el desenvolupament de la indústria de la música electrònica, a partir dels àmbits de la innovació tecnològica, el coneixement i el talent creatiu.

Destaca el projecte per associar el sector al voltant d’una Associació empresarial innovadora (AEI) com a dinamitzadora d’un destí turístic, amb el nom dIbiza music clúster. Aquest projecte ha estat seleccionat dins l’àmbit estatal pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç per al seu cofinançament mitjançant el programa de suport a les Agrupacions empresarials innovadores (AEI).

El Consell d’Eivissa vol col·laborar al desenvolupament de tot el potencial que es deriva per als sectors econòmics de l’illa i posar en valor la marca Ibiza amb criteris de sostenibilitat, preservació del paisatge, innovació i competitivitat. És per això que el Consell d’Eivissa aposta per posar en marxa tota una sèrie de línies d’actuació que contribueixin a l’establiment de sinèrgies entre el sector públic, sector privat i amb les institucions. Aquest projecte ha de contribuir a una millora del posicionament internacional de l’illa i a la desestacionalització i a la diversificació de l’oferta, activant la reconversió del sector turístic i generant una nova dimensió que aporti valor mitjançant l’impuls a les noves tecnologies i la indústria del coneixement.

Entre els esdeveniments derivats d’aquest projecte hi ha la celebració, per segon any consecutiu, de l’Ibiza Internacional Music Summit, que comptarà amb la participació de més de 400 empreses i empresaris de tot el món que estan convocats a Eivissa per a aquest Congrés empresarial, que se celebrarà els dies 27, 28 et 29 de maig a l’Ibiza Gran Hotel.

+ INFO: www.ibizatourist.info
           www.musicaibiza.com

GUIDE POUR SE PERDRE DANS
LA VIE ARTISTIQUE De’IBIZA

Vous avez quelque chose à apporter? FORUM-CLICK

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée ou partagée. Les champs obligatoires sont marqués *

INTERNACIONAL MUSIC SOMMET 2009

Le 28 de mayo tendrá lugar el evento Ibiza Internacional Music Summit con diferentes acciones destinadas a promover el desarrollo de la industria de la música electrónica, a partir de los ámbitos de la innovación tecnológica, el conocimiento y el talento creativo.

Destaca el proyecto parar asociar el sector alrededor de una Asociación empresarial innovadora (AEI) como dinamizadora de un destino turístico, avec le nom Ibiza Music Clúster. Este proyecto ha sido seleccionado a nivel estatal por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por su cofinanciamiento a través del programa de apoyo a las Agrupaciones empresariales innovadoras (AEI).

El Consell de Ibiza quiere colaborar en el desarrollo de todo el potencial que se deriva para los sectores económicos de la isla y poner en valor la marca Ibiza con criterios de sostenibilidad, preservación del paisaje, innovación y competitividad. Pour cette raison, el Consell de Ibiza apuesta por poner en marcha toda una serie de líneas de actuación que contribuyen al establecimiento de sinergias entre el sector público, el sector privado y con las instituciones. Este proyecto ha de contribuir a una mejora del posicionamiento internacional de la isla y a la desestacionalización y a la diversificación de la oferta, activando la reconversión del sector turístico y generando una nueva dimensión que aporte valor a través del impulso a las nuevas tecnología y a la industria del conocimiento.

Entre los eventos derivados de este proyecto está la celebración, por segundo año consecutivo, de la Ibiza Internacional Music Summit, que contará con la participación de más de 400 empresas y empresarios de todo el mundo que están convocados en Ibiza para este Congreso empresarial, que se celebrará los días 27, 28 et 29 de mayo en el Ibiza Gran Hotel.

+ INFO: www.ibizatourist.info
           www.musicaibiza.com

GUIDE POUR SE PERDRE DANS LA
VIE ARTISTIQUE D’IBIZA

¿Vous avez quelque chose à apporter? FORUM-CLICK

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée ou partagée. Les champs obligatoires sont marqués *