I CERTAMEN DE NARRATIVA “CAN JERONI”

¡Aún estás a tiempo de participar!

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, junto a la nueva editorial ibicenca Edicions aïllades convocan el “I Certamen de narrativa breu Can Jeroni” abierto a todas aquellas narraciones de tema libre escritas en lengua catalana que seann tramitadas por medio de Internet.

Las obras deberán estar en catalán, han de ser inéditas y originales.

Hay diferentes premios:

El 1er premio consiste en la edición digital en la plataforma www.illes.cat por Edicions aïllades, 400 euros y trofeo. También ha premios a los finalistas y al mejor relato del municipio de Sant Josep de sa Talaia.

El jurado está formado por: Toni Roca, Bartomeu Ribes, Agnès Vidal y Vicent Marí “Botja”.

Leave a Comment

Your email address will not be published or shared. Required fields are marked *

I CERTAMEN DE NARRATIVA “CAN JERONI

Encara ets a temps de participar-hi!

L’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia, juntament amb la nova editorial eivissenca Edicions aïllades convoquen el I Certamen de narrativa breu Can Jeroni obert a totes aquelles narracions de tema lliure escrites en llengua catalana que siguin trameses per mitjà d’Internet.

Les obres hauran d’ésser en català, inèdites i originals.

Hi ha diferents premis:

El 1er premi consisteix en l’edició digital a la plataforma www.illes.cat per Edicions allades, 400 euros  i trofeu. També hi ha premis als finalistes i al millor relat del municipi de Sant Josep de sa Talaia.

El jurat està format per:  Toni Roca, Bartomeu Ribes, Agnès Vidal i Vicent Marí “Botja”.

Leave a Comment

Your email address will not be published or shared. Required fields are marked *