"1 ° CONCORSO FOTOGRAFICO DELLA GIOVENTÙ"

The youth association ‘Punt Joveof the Santa Eulalia town council continues supporting artistic creation with the
1st Youth Photography competition
to encourage all young people between 14 e 35 to represent what the word “youthinspires in them in two photographs.
The competition is open until 14esimo Settembre, and the rules can be consulted (in Catalan) with just a simple click here: à
 http://www.santaeulalia.net/ct/ayuntamiento/joventut+primerconcursjovedefotografia.php

The youth association ‘Punt Joveof the Santa Eulalia town council continues supporting artistic creation with the1st Youth Photography competitionto encourage all young people between 14 e 35 to represent

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato o condiviso. I campi obbligatori sono contrassegnati *

"1 ° CONCORSO FOTOGRAFICO DELLA GIOVENTÙ"

El Punt Jove de l’Ajuntament de Santa Eulària des riu continua donant suport a la creació artística amb el
1er Concurs de fotografia jove
Per tal d’animar a tots els joves entre 14 e 35 anys a representar allò que a ells els inspira la paraula “joventuten dues fotografies.
El concurs és obert fins el dia 14 Settembre, i les bases es poden consultar amb un simple clic aquí: à
 http://www.santaeulalia.net/ct/ayuntamiento/joventut+primerconcursjovedefotografia.php

El Punt Jove de l’Ajuntament de Santa Eulària des riu continua donant suport a la creació artística amb el1er Concurs de fotografia jovePer tal d’animar a tots els joves entre

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato o condiviso. I campi obbligatori sono contrassegnati *

"1 ° CONCORSO FOTOGRAFICO DELLA GIOVENTÙ"

El ‘Punt Jovedel Ayuntamiento de Santa Eulalia sigue apoyando a la creación artística con el
Concurso de fotografía joven
para animar a todos los jóvenes de entre 14 e 35 años a representar lo que a ellos les inspira la palabra “juventuden dos fotografías.
El concurso esta abierto hasta el día 14 Settembre, y las bases se pueden consultar (in Catalano) con un simple clic aquí
 http://www.santaeulalia.net/ct/ayuntamiento/joventut+primerconcursjovedefotografia.php


 

El ‘Punt Jovedel Ayuntamiento de Santa Eulalia sigue apoyando a la creación artística con el1º Concurso de fotografía jovenpara animar a todos los jóvenes de entre 14 y 35

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato o condiviso. I campi obbligatori sono contrassegnati *