EXPOSICIÓ DE J C BONET VALLRIBERA

L'exposició '17 Quadrats 'de José Carlos Bonet Vallribera es pot veure a l'avantsala de la sala de plens de l'Ajuntament d'Eivissa. Totes les obres seleccionades han estat realitzades en els últims dos anys, motiu pel qual mantenen una gran unitat d'estil. La policromia més que veure s'intueix, a causa de la composició de plaques de fusta pintada i enquadernada. La mostra respon a l'economia expressiva que revisita els preceptes de l'minimalisme i altres avantguardes.

José Carlos Bonet Vallribera és autor plàstic, autodidacta i polifacètic. La seva obra ha parlat sempre per si mateixa. A l'Escola d'Arts i Oficis d'Eivissa estudia Arquitectura Interior i es diploma com a interiorista en 1992. Aprofita els coneixements i tècniques adquirides per tornar a dedicar-se a la seva gran passió. Al juliol de 1992 realitza la seva primera exposició individual a la Galeria Metròpolis d'Eivissa. Des de llavors prossegueix el seu camí artístic. Basa el seu mètode en l'experimentació, com demostra el seu itinerari creatiu, en constant desenvolupament. La seva obra mostra una permanent evolució, que es percep tant en la incessant recerca de materials, com en la investigació dels seus valors plàstics. Ha assajat diverses tècniques artístiques: el gravat, l'escultura i la pintura, trobant-se també còmode en la construcció d'obres ambientals efímeres, en diàleg amb l'espai, on amb llum de neó explora les possibilitats de transformació sensible i anímica.

“Es un artista que a lo largo de toda su carrera creativa ha demostrado una coherencia que muchas veces es difícil de encontrar. Ara mateix està treballant amb una sèrie de materials i una estètica completament minimalista que crec és molt rellevant ", ha apuntat el regidor de Cultura, Pep Tur.

D'altra banda, la directora del Museu d’Art Contemporani, Elena Ruiz, ha dit que cal fer un esforç de penetració en les obres de Bonet Vallribera per veure què batega i que vol dir amb elles. "Utilitza la forma d'el quadrat, que és una forma molt pitagòrica i que està present com a símbol universal en gairebé totes les trajectòries o pensaments filosòfics. El quadrat es recolza sobre els quatre costats, és una forma forta i sòlida. Les obres transmeten sensació d'harmonia i estabilitat perquè estan molt ben secundades i construïdes ". Ruiz ha destacat a més la importància de la utilització del color, gairebé restringit a monocromàtics, i de la llum.

L'autor ha explicat que últimament el que fa és "intentar investigar amb materials nous, de construcció, i establir un diàleg entre la pintura, l'escultura i l'objecte. Bàsicament és un diàleg entre oposats; la calidesa que té la fusta i altres materials com el metacrilat o el policarbonat ".

L'exposició romandrà exposada a la Avantsala de la sala de plens fins al mes d'agost de 2021.

Ibiza-Click.com

EL PORTAL DE CULTURA I OCI MÉS VISITAT D'EIVISSA

L'exposició '17 Quadrats 'de José Carlos Bonet Vallribera es pot veure a l'avantsala de la sala de plens de l'Ajuntament d'Eivissa. Todas las obras seleccionadas han sido realizadas en