DONA I ALTES CAPACITATS

Ibiza-Click.com

conferència: Dona i altes capacitats

La doctora en Psicopedagogia, professora de la UIB i experta en altes capacitats, Rosabel Rodríguez Rodríguez ofereix una interessant conferència a la seu de la UIB d'Eivissa dilluns 20 Març a la 18.30 hores dins les activitats paral·leles del Cicle Cinefòrum.


la ACTEF, Associació d'altes capacitats d'Eivissa i Formentera es va crear en 2007. Entre les seves finalitats hi ha:
Agrupar les persones amb altes capacitats, les seves famílies i els professionals encarregats de la seva atenció i educació, per tal d'establir i reforçar sentiments de cooperació, amistat i ajuda.
Afavorir una formació adequada dels pares, mares i educadors en general per aconseguir una major comprensió i tractament de les persones amb altes capacitats intel·lectuals.
Promoure la màxima sensibilització i acceptació social envers les persones amb altes capacitats intel·lectuals.
Assessorar i col·laborar amb les autoritats educatives i el professorat, actuant com a interlocutor davant d'aquells organismes i institucions que puguin dependre el futur de l'educació i l'atenció dels alumnes amb alta capacitats intel·lectuals.
col·laborar, sempre que s'estimi oportú, amb els estudis i investigacions que es realitzin sobre les altes capacitats.

Dra. Rosa Isabel Rodríguez Rodríguez
Doctora en Psicopedagogia per la UIB (premi extraordinari de tesi), Titular d'Universitat de l'Àrea de Psicologia Evolutiva i de l'Educació del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB. Ha treballat al camp de les altes capacitats intel·lectuals (superdotació i talent), la formació del professorat universitari, la convivència i la disciplina escolar.
Les seves investigacions giren al voltant del camp de les altes capacitats intel·lectuals, la superdotació i el talent, especialment en relació al procés educatiu i formatiu del professorat, i en el tema de la convivència escolar.
Directora dels cursos de “Especialista Universitari en Audició i Llenguatge”. Directora del Postgrau Universitari “L'educació a través del joc”. Directora del Curs d'Expert Universitari a “Disciplina Escolar: prevenció i intervenció per a la millora de la convivència a l'Educació Secundària Obligatòria”.
Ha exercit els càrrecs de Vicedegana de la Facultat d'Educació i Cap d'Estudis de Psicopedagogia, a més de ser Directora del Servei d'Ensenyament Flexible ia Distància de la Universitat de les Illes Balears “Campus Extens”.

conferència
DONA I ALTES CAPACITATS
Per Rosabel Rodríguez Rodríguez
Dilluns 20 de març 2023
18:30 hores
Seu de la UIB
C/ Calvari, 1
Eivissa

Ibiza-Click.com
EL PORTAL DE CULTURA I OCI MÉS VISITAT D'EIVISSA

Vols conèixer l'agenda de cultura i oci d'Eivissa?
click aquí

La doctora en Psicopedagogia, professora de la UIB i experta en altes capacitats, Rosabel Rodríguez Rodríguez ofereix una interessant conferència a la seu de la UIB d'Eivissa dilluns…