GANADORES DEL PREMIO VUIT D’AGOST 2020

S'ha donat a conèixer el llistat de guanyadors de el Premi Vuit d'agost de el Consell d'Eivissa d'aquest 2020 en les seves diferents disciplines: Artesania del fang; Fotografia amateur; disseny gràfic; Pintura i Recerca

Els jurats dels premis Vuit d'Agost 2020, dividits en cinc categories, es van reunir dilluns 31 Agost. Després de les oportunes deliberacions, aquestes van ser les seves decisions:

Premio Vuit d’Agost de Artesanía del barro

El jurat estava presidit per Antoni Ribas Costa Toniet i els vocals, Laura Julve Martínez, Adrián Ribas Escandell y Antoni Marí Ribas Frígoles. Es van presentar sis treballs. Per unanimitat el jurat va decidir premiar l'artista Alberto Ribas Palerm per la feina Posidonia. Van voler destacar “la qualitat de les obres presentades aquest any a aquesta categoria i, respecte de l'obra guanyadora, volen destacar de la seva originalitat, bona execució i un bon ús de la tècnica mixta. Està executada amb pasta negra amb òxid de manganès”. El premi està dotat amb 2.500 euros.

Premio Vuit d’Agost de Fotografía amateur

El president de l'jurat va ser Antoni Pomar Bofill i els vocals, Lourdes Grivé Roig, Antoni Planells Riera y Germán G. lama.

Es van presentar 12 conjunts de tres fotografies i el jurat va decidir declarar guanyadors ex aequo de el Premi Vuit d'Agost en la modalitat de Fotografia Amateur la Sra. Lara Carretero Araujo, por el conjunto Ombres d’embarcador, i el Sr. Felipe Ruiz Planells, por el conjunto Creu, ombra, Canaló. El premi està dotat amb 2.500 euros.

El jurat ha volgut valorar, així mateix, la qualitat dels dotze conjunts presentats aquest any a el Premi i va demanar a l'Consell que s'obrís també a fotògrafs professionals.

Premio Vuit d’Agost de Diseño gráfico

El jurat va estar format pels següents membres: Diana Bustamante Fredes, presidenta, i Ricard Bofill Torres, Carmen Boix Bonet y Verónica Prats Marí, vocals.

Es van presentar set dissenys i el jurat va decidir, per unanimitat, premiar la dissenyadora Sra. Carmen Barrés Marí por la obra Sa Berenada, de la qual van voler destacar “la simplicitat, la síntesi conceptual entre la festivitat i el disseny, la frescor i els colors que evoquen agost eivissenc”. El premi està dotat amb 2.500 euros.

Premio Vuit d’Agost de Pintura.

 

Els membres de l'jurat eren Catina Costa Marí, presidenta, y Josep Marí Marí, Carles Fabregat Sans y Josep Rosales Torres, vocals.

En primer lloc, el jurat va voler que constés en acta un record molt especial i un reconeixement per al pintor Mario Stafforini, que havia estat nomenat president de l'jurat d'aquest any (i en edicions anteriors) de el Premi Vuit d'Agost de Pintura i que ens ha deixat aquest mateix mes d'agost.

es van presentar 17 obres i el jurat va concedir el premi a la pintora Sra. Julia Fraga Serna, por la obra Llençol i cistella, de la qual van destacar “el seu bon sentit compositiu, el tractament de la color i les textures, la delicadesa i l'harmonia i que es tracta d'una abstracció amb elements figuratius i lúdics”. El premi està dotat amb 2.500 euros.

Premio Vuit d’Agost de Investigación

El jurat estava format per Antoni Tur Torres, president, i els vocals van ser Francesc Xavier Torres Peters, Pere Vilàs Gil y Antoni Marí Marí.

Després de destacar la bona qualitat de les tres obres presentades, el jurat, per majoria, declarar guanyadora la Sra. Laura del Valle Villalonga por el trabajo titulado ‘Dipòsits associats presents als afloraments pleistocens de l’illa d’Eivissa: significació paleoambiental’.

Van destacar de l'obra guanyadora en l'acta que “és una feina correctament estructurat, i desenvolupat i amb un treball de camp molt ampli, que aprofundeix en uns aspectes sobre els quals hi havia poca bibliografia de temàtica eivissenca. Volen destacar també la important aportació gràfica”. El premi està dotat amb 5.000 euros i la publicació de l'obra guanyadora.

 

Ibiza-Click.com

EL PORTAL DE CULTURA I OCI MÉS VISITAT D'EIVISSA

 

S'ha donat a conèixer el llistat de guanyadors de el Premi Vuit d'agost de el Consell d'Eivissa d'aquest 2020 en les seves diferents disciplines: Artesania del fang; Fotografia amateur; disseny gràfic;…