‘INTER ESTICIALS’, ESCULTURAS DE LAURA MARESC

La sala de cultura del Consell Insular de Eivissa, Sa Nostra Sala, acoge la exposición de escultura ‘Inter Esticials’ de la artista Laura Maresc.

Continue Reading