SES PAÏSSES DE CALA D’HORT SE MEJORA

ses Païsses de Cala d’Hort és un conjunt arqueològic on s'ubica l'observatori astronòmic i l'extensió del Museu Etnogràfic. Des del departament de Cultura, Educació i Patrimoni de Consell Insular d'Eivissa s'han realitzat una sèrie d'intervencions destinades a reactivar i dinamitzar la zona.

Durant el primer semestre de 2020 s'han efectuat millores a la casa pagesa, extensió del Museu Etnogràfic, on s'han reparat humitats, s'ha reparat els canalons i forn tradicional i s'ha pintat. De la mateixa manera, s'ha instal·lat una passarel·la de fusta reciclada a la necròpoli púnico-bizantina que permetrà als visitants observar els diferents hipogeus d'aquesta necròpolis. Aquest conjunt arqueològic obre a el públic de dimarts a diumenges de 10:30 1 13:30 hores.

D'altra banda, s'ha instal·lat el nou telescopi amb l'objectiu de donar suport a les nits d'observació astronòmica que s'organitzen des de l'agrupació astronòmica d'Eivissa per al públic en general. També s'ha habilitat una plataforma per ubicar el telescopi les nits d'observació i es treballa en l'edició d'una guia astronòmica.

La intención es dar un impulso a este lugar tan relevante por su valor histórico y patrimonial que ahora se puede visitar con más comodidad y las personas aficionadas a la astronomía tienen así nuevos alicientes para realizar observaciones

Altres actuacions de millora han tingut lloc al centre de ses Païsses de Cala d'Hort i a la Torre des Carregador (en la Sal Rossa).

 

Ibiza-Click.com

EL PORTAL DE CULTURA I OCI MÉS VISITAT D'EIVISSA

 

ses Païsses de Cala d’Hort es un conjunto arqueológico donde se ubica el observatorio astronómico y la extensión del Museo Etnográfico. Des del departament de Cultura, Educación y Patrimonio del